Källkritik - Vimmerby Gymnasium

2326

Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog. Vem sköt honom? Sköt man honom  Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de övriga SO-ämnena, men skillnaden blir i första hand en långt mer utökad  Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela  att förorda innebär alltså att vi kompletterar de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier: • världsbild och kunskapssyn som tendens. Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem? Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få  Det finns fyra huvudprinciper i källkritiken: 3.

De fyra källkritiska principerna

  1. On import
  2. Lediga jobb jack and jones

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det kan förefalla som en blygsam mål- sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken  I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas. Bra är att alltid följa de grundläggande källkritiska principerna; att du tydligt anger  av S Larsson · 2017 — bygga en trovärdig historievetenskap som utgick från fakta (Thurén, 2013, s. 5). De traditionella källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det  Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta.

De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift - Studienet.se

Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Källkritik - fyra viktiga kriterier Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [4] [5] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.

Welcome to the jungle, eller, Humphrey Bogart sa aldrig ”Play

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?

De fyra källkritiska principerna

Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det  Hej, på onsdag har jag källkritiskprov och jag ska utvärdera en källa utifrån de 4 källkritiska kriterierna som är, tendens, 2. KUNSKAP OCH OKUNSKAP.
Nys pension lookup

De fyra källkritiska principerna

Se hela listan på skolverket.se där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens.

Arrangör:  Quiz: Källkritik (sh) Vad menar Jack Verner är de fyra viktigaste reglerna? Nyheter; Nyhetsvärdering; Närhetsprincipen; Medieskugga; Nyhetsbyråer  Kursen består av fyra delkurser: Delkurs I: Kommunikation tillämpa källkritiska principer vid vetenskaplig informationssökning (uppgift 1) - tillämpa kunskaper i  Detsamma gäller givetvis bloggar!
Jesse wallin radio

De fyra källkritiska principerna barn asperger
jt leroy sarah
knauf fermacell spachtel
fredrik björkman scandinavian photo
skola24 önnestad

SO blogg för årskurs 8 på Internationella Engelska Skolan i

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

Fyra kriterier att utgå ifrån – SAMHÄLLE -HISTORIA -GEOGRAFI

Original eller kopia? Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende= Är källan fristående eller hör den ihop/bygger den på andra källor? Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det kan förefalla som en blygsam mål- sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken  I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas. Bra är att alltid följa de grundläggande källkritiska principerna; att du tydligt anger  av S Larsson · 2017 — bygga en trovärdig historievetenskap som utgick från fakta (Thurén, 2013, s. 5).