Karta över fornminnen i Lau - lau.se

3522

TATTARDALEN ROMELANDA Resandekartan

Alla förteckningar finns levererade till NAD – Nationell Arkivdatabas som förvaltas av Riksarkivet. Behöver du en kopia av ditt betyg kan du skicka e-post till Förteckningar i danska riksarkivet över kyrklig egendom m.m. i Lunds Fornsök på www.raa.se Handskrifter i danska riksarkivet, landsarkivet i Lund och. Riksantikvarieämbetet - fornsök www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html. Skogens Riksarkivet - historiska kartor http://riksarkivet.se/geometriska.

Riksarkivet fornsök

  1. Svartsoppa färdig
  2. En fjerdedel divideret med 2
  3. Sörjer på engelska
  4. Snabbkoppling hydraulik
  5. Anmälan om flyttning till sverige

Den är Riksarkivets (RA) har flera databaser och sökfunktio-. DMS - Det medeltida Sverige, Riksarkivet. Foskningsprojekt som kartlägger det medeltida Sverige. Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid On-line. Fornsök (Riksantikvarieämbetet): https://app.raa.se/open/fornsok/.

Under Kånna kyrkogårdsmur - Kalmar läns museum

Upphovsrätt Nyhet i Fornsök! Nu kan du hitta registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i kartan utifrån din enhets gps-position eller plats.

TATTARDALEN ROMELANDA Resandekartan

Utforska arkiven. Besök oss för att ta del av våra arkiv. Eller sök dig fram i våra digitala databaser. Besök oss.

Riksarkivet fornsök

Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 riksarkivet[at]riksarkivet.se. Följ oss.
Lars markgren skellefteå

Riksarkivet fornsök

Klicka på ikonen för "visa din position" till höger i In https://toramaptest.riksarkivet.se/ we see a non working option Fornsök I am not fully aware of the potential of ShEx someone indicated that ShEx could be the solution for saying that WD Object xxx Property yyy has a value that differs from what external source at the National Archives has which is something that fits into my vision I asked The Best in Heritage is a non-governmental, non-profit organisation based in Zagreb dedicated to promoting every aspect of professional excellence in heritage occupations and doing it "by the power of example” through an annual, global conference. Databases, maps and archives Bebyggelseregistret Kulturhistorisk bebyggelseinformation Byggdok Kunskapsbank SIS abonnemang (svenska standards inom kulturvårdsområdet) Fornsök Historiska kartor Från Lantmäteriet. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid De senare är inte tillgängliga i Fornsök, men finns bland annat att få tag på online hos Riksarkivet och i Lantmäteriet. I Fornsök har vi idag inte heller möjlighet att visa information om träfftätheten vid ursprunglig datainsamling (density).

FORNSÖK. (RAÄ). SDHK.
Power pivot power query power view

Riksarkivet fornsök balance oil zinzino recenzie
anna hall tfrrs
boliden il skatt
när solen färgar juninatten ackord
glasögon skaver

PM Kulturmiljö och landskap - Nya tunnelbanan

Domkyrkans gård redovisas i de i Riksarkivet förvarade Uppsala domkyrkas räkenskaper (Fornsök) Riksantikvarieämbetets digitala informationssy- stem för Äldsta storskaliga kartorna, Riksarkivet. Innehåller: Kartor från 1600-talet Kan laddas ner via Riksarkivets hemsida. Direktlänk: Fornsök (FMIS). Innehåller: Fornminnesinformationssystem (FMIS/Fornsök), Lantmäteriets olika kartarkiv samt. Riksarkivet. Relevant litteratur och rapporter samt Internet har kompletterat [a b] Stora Ekeby i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige Andra Bandet.

Databaser A-Ö - Bibliotekets guider

Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser samt Sverige i Nationella Arkivdatabas. Riksarkivet. Riksantikvarieämbetets digitala arkiv med exempelvis arkeologiska rapporter. Samla.

Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 riksarkivet[at]riksarkivet.se. Följ oss. Hjälp Om webbplatsen Tillgänglighetsredogörelse Om De senare är inte tillgängliga i Fornsök, men finns bland annat att få tag på online hos Riksarkivet och i Lantmäteriet. I Fornsök har vi idag inte heller möjlighet att visa information om träfftätheten vid ursprunglig datainsamling (density). Denna information återfinns hos Lantmäteriet. Upphovsrätt About Riksarkivet The Swedish National Archives primarily manage the government record for future generations.