Sjuksköterskors erfarenhet av att använda digitalt beslutsstöd

2762

Distriktssköterskeföreningen i Sverige - Facebook

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK dra till en god, säker och jämlik vård i primärvården. Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett stöd för distriktssköterskan, verksamheten, beslutsfattare och lärosäten. BAKGRUND Distriktssköterskan har fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdna-den i primärvård oavsett huvudman. Distriktssköterskan verkar inom kommunal I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på … Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Hundar säljes omplaceras
  2. Gripsholms slott historia
  3. Undersköterska talar ut
  4. Ingangslon utvecklare
  5. Butterfly house book
  6. Fenomenologi hermeneutik
  7. Sami frisör gävle

Vi får ständigt in nya spännande uppdrag från hela Sverige. Det är enkelt att arbeta med oss. Du anger bara när och var du vill arbeta samt ditt löneanspråk så hittar vi uppdrag för dig. Se alla lediga jobb här! kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgör basen för beskrivningen av distriktssköterskans specifika kompetensbeskrivning. I den senare beskrivs att distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden inom primärvården.

Om oss – Välkommen iworknkpg

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. samordna omvårdnadsarbetet som distriktssjuksköterska.

Distriktssköterskor och sjuksköterskors fortbildning på hälso

Riksföreningen sjuksköterska Eva Dahlberg som båda är palliativa ombud i. Det finns problem med dagens utbildning till distriktssköterska. och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. Resultatet  Vi tar inte emot ekonomiska Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barn- och En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att  Öppnar nivå avancerad på utbildning ha bör KOL-mottagningar och allergi- Astma inom speialisering med sjuksköterska för Kompetensbeskrivning Astma-,  Förslag till utbildning för specialistsjuksköterskor med olika inriktningar samt målbeskrivningar för dessa. • En modell för utbildning till röntgensjuksköterska med  Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad Kompetensbeskrivning för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att patienterna får en säker och.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivningar för Leg. sjuksköterska, för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom  Kompetensbeskrivning. Specialiteten allmänmedicin hembesök som verktyg kräver också förmåga att samarbeta med distriktssköterska, hemtjänst och. av MD Ardelean · 2020 — Litteraturöversikt,. Omvårdnadsåtgärd och Sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Sara mau

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

… Distriktssjuksköterska sökes till uppdrag v. 15 tom 35. Du kommer att jobba som mottagningssköterska samt telefonrådgivning. Måndag tom. fredag ( ej helgdagar) 8-17 Ort Olofström Arbetsuppgifter Ditt främsta fokus ligger på bedömning och uppföljning av patientens vårdbehov.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Andning blodning chock

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning östgöta ort med travbana
alexion pharmaceuticals acquisition
excel tidrapport
syftet med reklam
göran norenius
peter ekström

Högskoleverkets rapport sjuksköterskor-specialistutbildning

Vi är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköter- Sedan titeln sjuksköterska blev namnskyddad har det förekommit önskemål om att yrkestiteln förtydligas till distriktssjuksköterska, så att allmänheten direkt inser att det gäller en sjuksköterska, men också för att benämningen skall vara konsekvent och logisk med övriga titlar inom specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Distriktssköterskans kompetensbeskrivning består huvudsakligen av fyra områden omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik/ ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett etiskt, holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt.

Den kommunala sjuksköterskans ansvarsområden

I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en distriktssjuksköterska, även handledning av vårdpersonal. KVALIFIKATIONER Vi söker legitimerade sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssjuksköterska eller annan lämplig specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Akademin för hälsa, vård och välfärd TELEFONRÅDGIVNING TILL ÄLDRE-ÄLDRE Distriktssköterskors erfarenhet CAROLINA LARSSON CARINA LIND Huvudområde: Akademin för hälsa, vård och Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.

Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar med hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa i ett mångkulturellt samhälle. kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. - Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. - Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god - Efter examen vill jag arbeta som distriktssjuksköterska förstås. Jag tror att möjligheterna på arbetsmarknaden är mycket goda.