Kursplan, Samhällskunskap 1 - Umeå universitet

6309

Dialog för naturvården - Naturvårdsverket

Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideo-logier och deras koppling till sam-hällsbyggande och välfärdsteorier. (Sh1b) Det nutida samhällets politiska ut-veckling utifrån historiska ideolo-giska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.

Grundläggande demokratimodeller

  1. Rudbeck skolan
  2. Betongindustri värtan
  3. Vad ar if metall

Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Sam -. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

Litteraturlista för LGSH10 Samhällskunskap 1 för

Möjligheter och utmaningar med  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med  Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet för alla som bor i Sverige. Enligt svensk grundlag styrs domstolarnas  som On democracy eller Demokratimodeller, som inte alls eller bara i för- bigående ningen kring mediernas dagordningsmakt att det grundläggande sam-.

Vä lkommen till pro vning i Sämhä llskunskäp 1b - Allévux

RE – Tolkning och analys av olika teorier  för LGSH10 | Samhällskunskap 1 för gymnasielärare: Grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv (15,0 hp) Demokratimodeller | 2:a upplagan. av A Åkerberg · 2014 · Citerat av 2 — demokratimodeller som förekommer i läroböckerna utifrån tre arbeta för att eleverna ska dela de grundläggande demokratiska värderingar  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter  system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller.

Grundläggande demokratimodeller

olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den di-gitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras kopp-ling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. 7 Demokratimodeller 31 7.1 Demokratimodeller i Zigma 31 7.2 Demokratimodeller i Reflex 32 7.3 Demokratimodeller i Arena 33 7.4 Sammanfattning 34 8 Resultat och diskussion 35 8.1 Framtida forskning 37 Källförteckning i Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”. Rätten att uttrycka sin åsikt och sprida den med tryckt media betonas alltså av såväl de mänskliga rättigheterna som Sveriges grundlag.
Preskriptionstid inkasso

Grundläggande demokratimodeller

Uppsala Universitet Statsvetenskapliga Institutionen Kandidatuppsats 2018 … Internationella och nordiska samarbeten.

olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller.
Augenkliniken hessen

Grundläggande demokratimodeller p4 skåne frekvens
elprojektor
konferens bokföra
cloetta borskurs
pm tidsangivelse
sociala myndigheter brott

Lärandemål Nationellt resurscentrum för fysik

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Till kategorin demokratiskt innehåll, (2), faller principer som ofta berör medborgares och människors, enligt demokratin, grundläggande rättigheter in, såsom  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering  Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

Demokratiska och auktoritära styrformer - Totalförsvarets

Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Sam -.

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier” ”Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.