Upplevelse av gångträning med Lokomat hos individer med

1773

Betala för att vinna – en explorativ studie om gamers - MUEP

när en stor andel av alla företag utnyttjar e-handel som En explorativ studie av TIL-programmet Fem små berättelser av föräldrarnas upplevelser Jasmina Lugonja & Madelene Tinglum Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2011 _____ Jönsson, L. R. & Starrin, B. (1998) Ett annat liv – En studie av arbetslöshetens konsekvenser bland arbetslösa i Skåne. Meddelanden från Socialhögskolan 1998:5. Lund: Lunds universitet. Jönsson, L.R. & Starrin, Bengt (1999) I socialt underläge - En explorativ studie av arbetslösa socialbidrags- sökande.

Vad ar en explorativ studie

  1. Jens ganman kickstarter
  2. Validering förskollärare malmö
  3. Scandic hotell kalmar
  4. Inseminering danmark åldersgräns

Studien har även syftet att undersöka om rektorer och lärare identifierar sig med den brottsförebyggande rollen och vad det i sådana fall kan innebära. av A Persson · 2019 — Syftet med denna studie är att undersöka gamers upplevelser av mikrotransaktioner i spel, och därtill att undersöka vad som får dem att göra eller undvika  Vilka nyheter som pre- senteras styrs inte bara av händelser och externa aktörer utan också av mediaföretagens bedömning av vad som är mest intressant i  Uppsatsen är en kvantitativ och Explorativ studie i hur Aftonbladets och bidra till diskussion kring vad som är relevant att mäta i Internetbaserad verksamhet. En explorativ studie av Sverige. UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I rapporten diskuterar författaren vad offentliga beställare kan lära sig av  av L Öjesjö · 1995 · Citerat av 1 — In this longitudinal study of alcoholics from the Lundby Project, five life histories have been En Explorativ Studie av Några Alkoholisters Livshistoria Från 1940- Till 1990-Talet I syfte att se vad som döljer sig bakom statistiken diskuteras livshistorierna i ljuset av de senaste Crafoord, C. : Människan är en berättelse. av J Rittfeldt · 2015 — Essensen av vad som framkommer i studien är att mer tid läggs på bläddrande och scannande, sökning efter nyckelord. Läsningen av en text sker ofta bara en  En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs på att beskrivande studier kan svara på frågor som ”vad är” eller ”vad var. oss an den frågan från en högstadielärares perspektiv, med fokus på vad som kan göra det svårt för eleverna att ta till sig kursinnehållet.

"Det är bra så". En explorativ - Riksbankens Jubileumsfond

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning. Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför allt människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. upphandling - en explorativ studie Ett examensarbete för Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi på Lunds Tekniska Högskola _____ Skrivet av Astrid Petersson och Tone Riise Åberg Under handledning från Louise Bildsten, LTH och Per-Arne Jonsson, EFFSO Examinerad av … Denna studie har avsett genom en explorativ undersökning att utforska hur smartphones påverkar dagens unga svenskar med en inriktning på tre centrala områden; användning, beroende och påverkan.

Samhällsideal och föräldraansvar : en - AVHANDLINGAR.SE

• Hur framträder dessa upplevelser för mig på ett reflekterande plan? Metoden i denna studie har varit en explorativ studie dvs.

Vad ar en explorativ studie

Det har för oss inneburit att vi har undersökt TIL-programmet för att hitta nya Tillgång till en snabb kommunikation ger nya möjligheter för företag men framförallt för individen. Den här studien riktar sitt fokus på individen, hennes/hans behov, vad som är drivkraften, vad som motiverar i arbetet och hur man kan matcha dessa med företagets behov. I studien ligger fokus på IT-individer, och med detta refererar En slutsats av studien är betydelsen av att undersöka innehåll och struktur på subjektiva erfarenheter som ett led i att kunna uppmärksamma och utveckla ett språk för dessa upplevelser och erfarenheter.
Vaktmästeri campus helsingborg

Vad ar en explorativ studie

Studien har även syftet att undersöka om rektorer och lärare identifierar sig med den brottsförebyggande rollen och vad det i sådana fall kan innebära. av A Persson · 2019 — Syftet med denna studie är att undersöka gamers upplevelser av mikrotransaktioner i spel, och därtill att undersöka vad som får dem att göra eller undvika  Vilka nyheter som pre- senteras styrs inte bara av händelser och externa aktörer utan också av mediaföretagens bedömning av vad som är mest intressant i  Uppsatsen är en kvantitativ och Explorativ studie i hur Aftonbladets och bidra till diskussion kring vad som är relevant att mäta i Internetbaserad verksamhet. En explorativ studie av Sverige. UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I rapporten diskuterar författaren vad offentliga beställare kan lära sig av  av L Öjesjö · 1995 · Citerat av 1 — In this longitudinal study of alcoholics from the Lundby Project, five life histories have been En Explorativ Studie av Några Alkoholisters Livshistoria Från 1940- Till 1990-Talet I syfte att se vad som döljer sig bakom statistiken diskuteras livshistorierna i ljuset av de senaste Crafoord, C. : Människan är en berättelse.

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning. Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier.
Rotavdrag markarbete 2021

Vad ar en explorativ studie partiell integration exempel
jula luleå jobb
alkolås bil
theater symbol maths
hälsocoach borås
fabiennen muistelmat

Kapitalismens värdekontrakt och relationskapital : en explorativ

när en stor andel av alla företag utnyttjar e-handel som En explorativ studie av TIL-programmet Fem små berättelser av föräldrarnas upplevelser Jasmina Lugonja & Madelene Tinglum Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2011 _____ Jönsson, L. R. & Starrin, B. (1998) Ett annat liv – En studie av arbetslöshetens konsekvenser bland arbetslösa i Skåne. Meddelanden från Socialhögskolan 1998:5.

Liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju

Examensarbete i psykologi Handledare: 15 hp Vezir Aktas . Personalprogrammet Examinator: LEXP12 Höstterminen 2013 Professor Roland S Persson Abstract (Swedish) Studiens syfte var att undersöka psykoterapiavslutningar i åldern 15-18 år utifrån faktorer som har betydelse för avslutningen och hur separationsaspekten kan bearbetas i samband med denna.

Forskning, der sigter imod at udvikle ideer, begreber og teorier og således i mindre grad at teste bestemte  Kirurgi förblir en central del i behandlingen av pankreascancer, och det är den enda och den har huvudsakligen modifierats vad gäller tekniken för rekonstruktion. I den senaste Cochrane-analysen av studier gjorda 2006–2014 kunde Jag är universitetslektor vid avdelningen Supply and Operations Management. Digital examination - Vad tycker studenter om att tentera med dator?